Българските занаяти. Лозарство и винопроизводство, 2006

  • MC478

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Българските занаяти. Лозарство и винопроизводство"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2006, както и номиналната стойност от 5 лева.

На обратната страна са представени лозови листа, грозде и пееща птица. Във външния кръг на монетата има надпис „Вкусът на слънцето”.

Емисия: 2006
Номинал: 5 лева
Метал: Ag 500/1000 c нанесено оцветяване
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 10 000
Препращащи линкове към "Българските занаяти. Лозарство и винопроизводство"
Последно разглеждани