Български народни приказки. Момче и вятър, 2012

  • MC517

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Български народни приказки. Момче и вятър"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2012, както и номиналната стойност от 5 лева.

На обратната страна е представен момент от българската народна приказка "Момче и вятър". Във външния кръг на монетата има надпис „Български народни приказки” и  „Момче и вятър”.

Емисия: 2012
Номинал: 5 лева
Качество: Uni
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 4 000
Препращащи линкове към "Български народни приказки. Момче и вятър"
Последно разглеждани