90 г. от рождението на Апостол Карамитев, 2013

  • MC525

На лицевата страна   е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са...повече
Информация за продукта "90 г. от рождението на Апостол Карамитев"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2013, както и номиналната стойност от 2 лева. 

На обратната страна e изобразен портрет на известния български актьор Апостол Карамитев. Във външния пръстен на монетата има надпис "90 години от рождението на Апостол Карамитев".

Емисия: 2013
Номинал: 2 лева
Качество: proof
Тегло: 16 gr
Диаметър: 34 mm
Гурт: гладък
Тираж: 3 000
Препращащи линкове към "90 г. от рождението на Апостол Карамитев"
Последно разглеждани