Българска иконография. Св. Йоан Кръстител, 2006

  • MC481

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Българска иконография. Св. Йоан Кръстител"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2006, както и номиналната стойност от 20 лева.

На обратната страна е изобразен „Св. Йоан Кръстител”. Във външния кръг на монетата има надпис „Св. Йоан Кръстител”.

Емисия: 2006
Номинал: 20 лева
Метал: Au 999/1000
Качество: proof
Тегло: 1.55 gr
Диаметър: 13.92 mm
Гурт: гладък
Тираж: 12 000
Препращащи линкове към "Българска иконография. Св. Йоан Кръстител"
Последно разглеждани