Български църкви и манастири. Манастирът Зограф, 2011

  • MC508

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Български църкви и манастири. Манастирът Зограф"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка&rdquo и годината на емисията - 2011, както и номиналната стойност от 10 лева.

На обратната страна е изобразена гравюра от 19 - ти век съдържаща сградата на манастира, като в полукръг е изписан" Св. Георги Зограф&rdquo.

Емисия: 2011
Номинал: 10 лева
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 6 000
Препращащи линкове към "Български църкви и манастири. Манастирът Зограф"
Последно разглеждани