Български народни приказки. Косе Босе, 2011

  • MC512

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Български народни приказки. Косе Босе"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2011, както и номиналната стойност от 5 лева.

На обратната страна е представен момент от българската народна приказка "Косе Босе". Във външния кръг на монетата има надпис „Български народни приказки” и „Косе Босе”.

Емисия: 2011
Номинал: 5 лева
Качество: Uni
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 6 000
Препращащи линкове към "Български народни приказки. Косе Босе"
Последно разглеждани