Българска иконография. Богородица Пътеводителка, 2011

  • MC513

На лицевата страна   е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са...повече
Информация за продукта "Българска иконография. Богородица Пътеводителка"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2011, както и номиналната стойност от 20 лева.

На обратната страна е изобразена част от иконата „Св. Богородица Одигитрия” намираща се в църквата „Св. Йоан Богослов” в гр. Созопол. От двете страни на Св. Богородица има надпис „Св. Богородица Пътеводителка”.

Емисия: 2011
Номинал: 20 лева
Качество: proof
Тегло: 1.55 gr
Диаметър: 13.92 mm
Гурт: гладък
Тираж: 6 000
Препращащи линкове към "Българска иконография. Богородица Пътеводителка"
Последно разглеждани