Природен феномен Чудните мостове, 2012

  • MC515

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Природен феномен Чудните мостове"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2012, както и номиналната стойност от 10 лева.

На обратната страна е изобразен природния феномен „Чудните мостове”. Във външния кръг на монетата има надпис „ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ”.

Емисия: 2012
Номинал: 10 лева
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 4 000
Препращащи линкове към "Природен феномен Чудните мостове"
Последно разглеждани