Български църкви и манастири. Бачковски манастир, 2013

  • MC524

На лицевата страна от дясната страна на монетата е изобразена  емблемата на БНБ и...повече
Информация за продукта "Български църкви и манастири. Бачковски манастир"

На лицевата страна от дясната страна на монетата е изобразена  емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879, номиналната стойност на монетата "10 лева" и  годината на емисия - 2013, в лявата част е представена иконата "Богородица умиление", която се намира в Бачковски манастир .

На обратната страна е изобразена сградата на Бачковския манастир и два ангела държащи икона на Богородица. Във външния кръг на монетата има надпис "Бачковски манастир. Успение Богородично".

Емисия: 2013
Номинал: 10 лева
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 3 000
Препращащи линкове към "Български църкви и манастири. Бачковски манастир"
Последно разглеждани