60 години от спасяването на българските евреи, 2003

  • MC465

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "60 години от спасяването на българските евреи"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2003, както и номиналната стойност от 10 лева.

На обратната страна е изобразен портрет на Димитър Пешев (в лявата част на монетата) и надпис „60 години от спасяването на българските евреи” (в дясната част). Монетата е разделена на две части от хоризонтално­вертикална линия.

Емисия: 2003
Номинал: 10 лева
Метал: Ag 925/1000
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 2 000
Препращащи линкове към "60 години от спасяването на българските евреи"
Последно разглеждани