100 години Народен театър Иван Вазов, 2004

  • MC506

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "100 години Народен театър Иван Вазов"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2004, както и номиналната стойност от 10 лева.

На обратната страна е изобразен най­старият театър в България ­ Народния театър „Иван Вазов”. Във външния кръг на монетата има надпис „Народен театър Иван Вазов 100 години”.

Емисия: 2004
Номинал: 10 лева
Метал: Ag 999/1000
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: назъбен
Тираж: 5 000
Препращащи линкове към "100 години Народен театър Иван Вазов"
Последно разглеждани