100 години независимост на България, 2008

  • MC493

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "100 години независимост на България"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2008, както и номиналната стойност от 10 лева.

На обратната страна са изобразени части от монети с номинал 20 лева и 100 лева, емисия 1912 г. изсечени по повод обявяването на Независимостта на България. Във външния кръг на монетата има надпис „100 години Независимост на България” и „22 Септември 1908”.

Емисия: 2008
Номинал: 10 лева
Метал: Ag 925/1000
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 5 000
Препращащи линкове към "100 години независимост на България"
Последно разглеждани