250 г. История Славянобългарска, 2012

  • MC516

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. Над емблемата на БНБ е...повече
Информация за продукта "250 г. История Славянобългарска"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. Над емблемата на БНБ е представена корицата от първия препис на „История славянобългарска”.В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2012, както и номиналната стойност от 10 лева.

На обратната страна e изобразен част от текста на „История славянобългарска”, подписа и печата на нейния автор Паисий Хилендарски, както и изображение на самата „История”. Във външния пръстен на монетата има надпис „250 години История славянобългарска”.

Автори на художествения проект са Елена Тодорова и Тодор Тодоров.

Емисия: 2012
Номинал: 10 лева
Качество: proof
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 4 000
Препращащи линкове към "250 г. История Славянобългарска"
Последно разглеждани