100 години българско кино, 2015

  • MC530

На лицевата страна на монетата е изобразен медальон от сребро с оксидация, върху който е...повече
Информация за продукта "100 години българско кино"

На лицевата страна на монетата е изобразен медальон от сребро с оксидация, върху който е изобразена ролка с филмова лента, която се развива. Под медальона е изобразена емблемата на БНБ, годината на създаването и 1879 и номиналната стойност на монетата "10 лева". Във външния пръстен на монетата е изписано "Българска Народна Банка" и  годината на емисия - 2015.

На обратната страна е изобразена кинокамера. Върху медальона е изписано "100 години" като нулите са изобразени като филмови ролки. Във външния кръг на монетата има надпис "Българско кино".

Емисия: 2015
Номинал: 10 лева
Качество: proof
Тегло: 23 gr
Диаметър: 38 mm
Гурт: гладък
Тираж: 3 000
Препращащи линкове към "100 години българско кино"
Последно разглеждани