110 години от рождението на Дечко Узунов, 2009

  • MC496

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "110 години от рождението на Дечко Узунов"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка&rdquo и годината на емисията - 2009, както и номиналната стойност от 2 лева.

На обратната страна e изобразен портрет на Дечко Узунов.

Емисия: 2009
Номинал: 2 лева
Метал: Cu 999/1000
Качество: proof
Тегло: 16.4 gr
Диаметър: 34.2 mm
Гурт: гладък
Тираж: 8 000
Препращащи линкове към "110 години от рождението на Дечко Узунов"
Последно разглеждани