Средновековни български владетели. Хан Крум, 2011

  • MC511

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Средновековни български владетели. Хан Крум"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2011, както и номиналната стойност от 10 лева.

На обратната страна е представен фрагмент от Манасиевата хроника. Във външния кръг на монетата има надпис „Средновековни Български владетели” и „Хан Крум”.

Емисия: 2011
Номинал: 10 лева
Качество: Uni
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 5 000
Препращащи линкове към "Средновековни български владетели. Хан Крум"
Последно разглеждани