125 г. от рождението на Димчо Дебелянов, 2012

  • MC514

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "125 г. от рождението на Димчо Дебелянов"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2012, както и номиналната стойност от 2 лева. 

На обратната страна e изобразен портрет на известния български поет Димчо Дебелянов. В ляво от него има надпис „125 години от рождението на Димчо Дебелянов”, а в дясната част е изписан откъс от стихотворението на Димчо Дебелянов „Да се завърнеш в бащината къща…..”.

 

Емисия: 2012
Номинал: 2 лева
Качество: proof
Тегло: 16.4 gr
Диаметър: 34.2 mm
Гурт: гладък
Тираж: 5 000
Препращащи линкове към "125 г. от рождението на Димчо Дебелянов"
Последно разглеждани