Средновековни български владетели. Цар Самуил, 2013

  • MC520

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "Средновековни български владетели. Цар Самуил"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2013, както и номиналната стойност от 10 лева. В центъра на монетата е изобразена миниатюра от средновековието, която представя смърта на цар Самуил.

На обратната страна е представен момент от битка между български и ромейски воини. Във външния кръг на монетата има надпис „Средновековни Български владетели” и „Цар Самуил”.

Емисия: 2013
Номинал: 10 лева
Качество: Uni
Тегло: 23.33 gr
Диаметър: 38.61 mm
Гурт: гладък
Тираж: 4 000
Препращащи линкове към "Средновековни български владетели. Цар Самуил"
Последно разглеждани