110 г. от рождението на Златю Бояджиев, 2013

  • MC523

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "110 г. от рождението на Златю Бояджиев"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2013, както и номиналната стойност от 2 лева. 

На обратната страна e изобразен портрет на известния български художник Златю Бояджиев. Във външния пръстен на монетата има надпис "110 години от рождението на Златю Бояджиев".

Емисия: 2013
Номинал: 2 лева
Качество: proof
Тегло: 16.4 gr
Диаметър: 34.2 mm
Гурт: гладък
Тираж: 4 000
Препращащи линкове към "110 г. от рождението на Златю Бояджиев"
Последно разглеждани