150 години от рождението на Пенчо Славейков, 2016

  • MC535

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани...повече
Информация за продукта "150 години от рождението на Пенчо Славейков"

На лицевата страна е емблемата на БНБ и годината на създаването и 1879. В кръг са изписани "Българска Народна Банка” и годината на емисията - 2016, както и номиналната стойност от 2 лева.

На обратната страна е изобразен портрет на известния български поет Пенчо Славейков с неговият подпис. В лявата част на монетата на два реда има надпис "150 години от рождението на Пенчо Славейков".

Емисия: 2016
Номинал: 2 лева
Качество: proof
Тегло: 16.4 gr
Диаметър: 34.2 mm
Гурт: гладък
Тираж: 2 000
Препращащи линкове към "150 години от рождението на Пенчо Славейков"
Последно разглеждани